Nyomtatás az Intézetben

A nyomtatók neve és helye:

A nyomtatókat a nevük alapján azonosítjuk. Ez a leírás az összes "komolyabb" nyomtatóra vonatkozik, ezek típustól függetlenül ugyanazokat a file-formátumokat tudják nyomtatni. Az e-mail nyomtatásról szóló leírás az E-mail nyomtatása címszó alatt található.

A jogosultságokat netgroup-ok határozzák meg. A printer_nouser netgroup tagjai nem nyomtathatnak semelyik printeren. Aki ebben nincs benne, az a következő lézerprintereket használhatja:

A korlátozott elérhetőségű printerek listája:
Ezeken a "printer"_user netgroup tagjai nyomtathatnak csak, ahol a "printer" a printer neve.

Saját netgroup-jainkat a következő parancs segítségével lehet kilistázni:
ypmatch $USER.\* netgroup.byuser

A nyomtatókra kiküldhető file-formátumok:

Postscript, Encapsulated Postscript, PDF, DVI, nyomtatófile (a laserprintereknél ez PCL, vagy PJL), troff (manual page source), ASCII (lehetnek benne DOS-os, vagy UNIX-os ékezetek is), továbbá sokféle képformátum (.jpg, .gif, .tiff stb.).

Mindezek tetszőleges sokszor és sorrendben lehetnek gzip-pel, vagy compress-el tömörítve illetve uuencode-olva, vagy MIME-kódolva.
A tévesen kiküldött bináris file-ok esetén, hogy kevesebb lap menjen kárba, az ASCII file-ok esetén hosszkorlátozás van, a limit 64 kbyte.
Egyéb file-ok esetén is van limit, ez azért szükséges, mert a postscript printer memóriája nagy file-ok esetén betelik és akár órák alatt sem tudja kinyomtatni. A limit a printer memóriájától függ, a laser-nél 22Mb, a laser1-nél 12Mb, a laser2-nél és secret-nél pedig 14 Mb.

Nyomtatási parancs:

A példák a laser és laser1 printerre vonatkoznak, a többi printer esetében a laser ill. laser1 stringet értelemszerűen ki kell cserélni a printer nevére.

 • UNIX esetén a standard UNIX-os lpr programot használhatjuk.

  Példák az lpr parancs használatára:

  lpr filenev.ps
  gzip -dc filenev.ps.gz | lpr -Plaser

  Ha másik nyomtatóra akar valaki nyomtatni, mint az alapértelmezett (laser), akkor két lehetősége van. Az egyik, hogy az lpr parancsnak a -P kapcsolóval megmondja a nyomtató nevét:

  lpr -Plaser1 filenev.ps

  A másik az, hogy a PRINTER változót beállítja: (a zsh ill. a tcsh shell-programban nem egyforma a parancs szintaxisa)

  Ha a shell zsh, ksh, vagy (ba)sh:export PRINTER=laser1
  Ha a shell csh, vagy tcsh:setenv PRINTER laser1

 • DOS esetén a laser ill. laser1 programokat használhatjuk. Szintaxisuk: laser file, illetve: laser1 file. A file nevét kiterjesztéssel együtt kell megadni. Ezek a parancsok UNIX alól is elérhetőek, és az lpr -Plaser ill. lpr -Plaser1 parancsok rövidítései. UNIX esetén az lpr-nek további opciókat is megadhatunk, DOS esetén jelenleg nem. Az nprint parancs nem működik, mert a Novell-hálózat megszűnt, ezért ezt el kell felejteni.
 • Windows(NT) esetén az lpt portokhoz rendelt nyomtatókat használhatjuk, az alapértelmezett nyomtató általában a laser1, az lpt2 portra kötve (az lpt1 port lokális nyomtató számára van fenntartva).

  Megjegyzés: DVI fileok esetén DOS alatt használjuk az nlaser, ill. az nlaser1 programokat, UNIX esetén pedig a dviprint filename.dvi parancsot (és ne a laser-t, vagy lpr-t), ugyanis ekkor a dvi->ps konvertálás lokálisan (az adott gépen, nem pedig a printer-szerveren) történik és ilyenkor a dokumentumba beépített postscript ábrákat is ki tudja nyomtatni. (Különben a printer daemon nem találná meg ezeket). A dviprint programnak a nyomtató nevét a -P kapcsolóval tudjuk megadni, pl.:
  dviprint -Plaser1 filename.dvi
  A MaTeX-el készült DVI file-okat pedig a matexprint parancssal lehet UNIX alól kinyomtatni (megnézésre pedig a matexview-t használhatjuk az xdvi helyett).


  A nyomtatási sor ellenőrzése és job-ok törlése

 • UNIX esetén a nyomtatási sort az lpq paranccsal lehet megnézni. Példák:

  lpq

  lpq -Plaser

  A megkezdett nyomtatást nem elég a printeren lévő gombbal leállítani, az csak a printer memóriájából törli a file-t, ezen felül a job-ot is törölni kell. A nyomtatási job kitörölhető a nyomtatási sorból az lprm paranccsal. Példák:

  A kiraly nevű felhasználó összes nyomtatandó file-jának törlése a nyomtatási sorból:lprm kiraly
  A 343-as job törlése:lprm 343
  A 343-as job törlése egy másik printeren:lprm -Plaser1 343

  Ha nem adunk meg job-számot és usernevet, akkor a legutolsó job-unkat törli.

 • DOS esetén a nyomtatási sor ellenőrzésére a laserq ill. laser1q programokat használhatjuk. Ezek a parancsok UNIX alól is elérhetőek, és az lpq -Plaser ill. lpq -Plaser1 parancsok rövidítései. Job-ok törlésére a laserrm ill. laser1rm programokat használhatjuk. Ezek a parancsok UNIX alól szintén elérhetőek, és az lprm -Plaser ill. lprm -Plaser1 parancsok rövidítései. Példák:

  laser1q

  laserrm gizi


  További opciók az lpr parancsnak

  A -Zclean opciót megadva ASCII szövegek nyomtatása esetén nem jelenik meg keret a szöveg körül, az oldal álló A4-es lesz, egy lapra egy oldal szöveg fog kerülni. Ez főleg akkor hasznos, ha valaki el akarja faxolni a kinyomtatott szöveget, vagy az apróbb betűket nehezen tudja olvasni. Ez esetben UNIX-ból a laser ill. laser1 parancsok helyett használhatjuk a laserclean ill. laser1clean parancsokat is. Az alapértelmezés ezzel szemben az, hogy az ASCII file-ok kerettel és fejléccel nyomtatódnak ki, továbbá, ha 160 sornál hosszabb, akkor fekvő A4-es lapon 2 oldal kerül egy lapra.

  A -Zforce opció segítségével ASCII file-ok esetén a 64 kbyte-os limitnél nagyobb file-okat is engedi kinyomtatni.

  A -Zsimplex opciót megadva a printer a lapnak csak az egyik oldalára nyomtat. Az alapértelmezés (az erre alkalmas printereknél, ami jelenleg a laser, laser1 és a laser3) a lap mindkét oldalára nyomtatás. Ahhoz, hogy ez működjön, a nyomtatandó (általában postscript) file-nak is simplex-nek kell lennie. UNIX alól a laser parancs helyett használhatjuk a lasersimplex ill. lasersimplexclean parancsokat is, ezek a -Zsimplex ill. -Zsimplex,clean kapcsolóval hívják meg az lpr-t.

  A -Ztumble opció duplex nyomtatás esetén tükrözi a lapok másik felét, a -Znotumble opció megadása esetén pedig a filter semmiképp sem tükröz.

  A -ZcNUM NUM-szor fogja végrehajtani a nyomtatást. NUM érteke 1 és 500 közötti egész szám lehet.

  A következő opciók az mpage filter paramétereit határozzák meg.

  A -Z/NUM NUM oldalt fog 1 lapra rakni, kicsinyítve. NUM érteke 1,2,4,8 lehet. Ez az opció NUM bizonyos értékeinél (pl. 2) elforgatja a lapot 90 fokkal, azaz landscape-ben fog nyomtatni.

  A -Zoutl keretet fog tenni az egyes kisebb oldalak köré.

  A -Zrotate, vagy -Zland opció elforgatja a lapot 90 fokkal. Pl. a -Z/2-vel együtt megadva "visszaforgatja" a lapot, újra portrait-ben fog nyomtatni, egymás alá kerülnek a kisebb oldalak.

  A -Zrev hatására fordított sorrendben jönnek ki az oldalak.

  A -ZFIRST[-LAST]%INTERVAL bizonyos oldalakat nyomtat csak ki, pl. a -Z42 csak a 42. oldalt, a -Z1-5 az elsötöl az ötödikig, a -Z1%2 a páratlan oldalakat, míg a -Z2%2 a páros oldalakat nyomtatja ki.

  A -Zgsprint a PostScript file-okat is a GhostScript programmal nyomtatja.

  A -Z opciókból így lehet többet megadni (példa):

  lpr -Plaser1 -Zrev,land,/2,1%2 < ~/.zshrc